با سلام و احترام
به استحضار مدیران و مسئولین محترم شبکه‌های آبیاری می رساند.
❕با توجه به ایجاد فرم فوق العاده کارکرد، از این پس در اتوماسیون اداری >قسمت ایجاد مدرک> فرم فوق العاده کارکرد، به منظور ارائه لیست کشیک، عصر کاری و تعطیل کاری اقدام فرمائید.

error: