_

سخن مدیر عامل

ایران از جمله مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می گردد کمبود و بحران آب که در سالهای اخیر نمایان تر شده نیز کلیه مولفه های توسعه را در سطح ملی و مناطق مختلف تحت تاثیر قرار داده و به صورت جدی پایداری را در ابعاد مختلف تهدید می نماید. بنابراین اهمیت و نقش کلیدی مدیریت استفاده از توسعه منابع آبی در ایران به سوی امنیت آبی بر همگان آشکار می باشد. بدون تردید در این میان نقش شرکت های بهره برداری در حفاظت، نگهداری و مدیریت طرحهای حوزه آب با هدف حداکثر بازدهی و کمترین ریسک های اجتماعی و زیست محیطی در این مقطع تاریخ ساز بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز می باشد این شرکت توانسته با انجام فعالیت های مدیریتی، مطالعاتی و اجرایی در زمینه های مختلف آب، ابنیه و ساختمان، راه و خدمات جنبی ضمن ارائه کیفیت مطلوب کار، رضایت کارفرمایان محترم را جلب نماید. شرکت میراب زاینده رود با تجربه بیش از ربع قرن دارای تجربه های متمادی و طولانی در بخش آب کشور می باشد که با درک نیازهای واقعی این بخش در برهه حساس کنونی تمام تلاش خود را برای کمک به فرایند بهبود وضعیت با استفاده از نیروهای مجرب که عمدتا از فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر و سوابق کاری بالایی هستند، اعمال خواهد نمود.
ما افتخار داریم بگوییم در افزایش بهره وری و رضایت مندی کارفرمایان نهایت تلاش خود را بکار خواهیم گرفت. رضایت کارفرمایان رمز موفقیت ما در آینده خواهد بود زیرا معتقدیم پیشرفت در کنار یکدیگر و با یکدیگر، موجب هم افزایی و خلق ارزش بیشتر برای همه ذینفعان می گردد.

error: