تاریخچه شرکت میراب زاینده رود

_

شرکت میراب زاینده رود در بیستم اسفند ماه 1370 طی شماره 8731 بصورت شرکت سهامی خاص به منظور بهره برداری از شبکه های عظیم آبیاری زاینده رود در استان اصفهان تاسیس و به ثبت رسیده است. در طول این سالها جهت ارائه خدمات مهندسی و مدیریتی، پروژه های بهره برداری و توزیع آب چالش برانگیز و تخصصی زیادی توسط تیم ما انجام شده است که مهارت و تجربه بیش از ربع قرن ما را در طراحی، اجرا و مدیریت آنها و ارائه راهکارهای فنی افزایش داده است. در حال حاضر شرکت میراب زاینده رود به عنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران پروژه های بزرگ بهره برداری و نگهداری از سدها و شبکه های آبیاری و در کشور و بویژه استان اصفهان نقش مهمی را ایفا می کند که انجام خدمات اجرایی انتقال، توزیع، بهره برداری، حفاظت حرائم، تعمیرات و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی، رودخانه ها و سدها، تهیه بانک اطلاعاتی در سیستم GIS، اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، خدمات صحرایی و نقشه برداری، اجرای عملیات راه سازی، ابنیه و ارائه خدمات مشاوره، مطالعه، طراحی در حوزه های آب، ابنیه و ساختمان، راه و ترابری و کشاورزی تنها خلاصه ای از خدمات گسترده این شرکت (در چارچوب اساسنامه) می باشد.

error: