آگهی مزایده

شرکت میراب زاینده رود در نظر دارد :

یک دستگاه وانت نیسان دیزل مدل 89 را از طریق مزایده عمومی بفروش می رساند.

زمان بازدید و دریافت پاکت: یکشنبه مورخ 22 / 10 / 98

آدرس : اصفهان – خیابان آبشار سوم – جنب گلخانه آبشار 

تلفن : 5-32610624-031

error: