_

ماموریت شرکت میراب زاینده رود

_

شرکت میراب زاینده رود متولی نگهداری و بهره برداری از اماکن و تاسیسات سدهای حوضه زاینده رود و در راستای حفظ و صیانت از امانت ملی ایران و ارج نهادن به تجربه و دانش فنی همکاران به عنوان تنها سرمایه شرکت و احترام به کارکنان و کلیه افرادی که به شرکت دسترسی دارند همچنین به منظور بهبود بهره برداری از تجهیزات و تاسیسات موجود مدیریت منابع آب و استهلاک سیلاب تنظیم و تامین آب کشاورزی و تامین آب شرب مطمئن و با کیفیت مطلوب استان را در برنامه کاری خود قرار داده است.

error: