قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی

شرکت بهره برداری میراب زاینده رود

فعالیت اصلی شرکت

  • اجرای کامل عملیات راهسازی شامل زیرسازی و روسازی
  • اجرای کامل عملیات محوطه سازی شامل جدول گذاری، پیاده رو سازی
  • اجرای کامل ساخت ابنیه های فلزی و بتنی
  • اجرای کامل عملیات ساخت ابنیه های راه و ترابری
  • خدمات مشاوره، مطالعه و طراحی در تخصص های شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات آب و فاضلاب، حفاظت و مهندسی رودخانه، مقاوم سازی و بهسازی
_

گواهینامه های شرکت میراب زاینده رود

_

با ما بیشتر آشنا شوید

error: