تاریخچه شرکت میراب زاینده رود

_

شركت ميراب زاينده‌رود در بيستم اسفند ماه 1370، به منظور بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي حوضه زاينده‌رود با انشقاق از بخش دولتي به شماره 8731 به صورت شركت سهامي خاص تاسيس و به ثبت رسيده است و در مدت فعاليت، خدمات فني، مهندسي و مديريتي گسترده اي در خصوص تعميرات، نگهداري، بهره برداري، انتقال و توزيع آب در بخش هاي مختلف مصرف انجام داده است. مهارت، تخصص و بيش از ربع قرن تجربه، اين شركت را در زمينه طراحي، اجرا، مديريت و ارائه راهكارهاي فني به يكي از شركت‌هاي توانمند در صنعت  آب كشور مبدل ساخته است. در حال حاضر شركت ميراب زاينده‌رود به عنوان يكي از بزرگترين پيمانكاران پروژه هاي بزرگ تعميرات، بهره برداري و نگهداري از سدها و شبكه هاي آبياري و اجراي خطوط انتقال آب در صنعت آب كشور ايفاي نقش مي‌نمايد. انجام خدمات اجرايي خطوط انتقال، توزيع، بهره برداري، حفاظت حرائم، تعميرات و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي، رودخانه ها و سدها، تهيه بانك اطلاعاتي در سيستم GIS، اجراي سيستم آبياري تحت فشار، خدمات صحرايي و نقشه برداري، اجراي عمليات راه سازي، ابنيه و ارائه خدمات مشاوره، مطالعه، طراحي در حوزه هاي آب، ابنيه و ساختمان، راه و ترابري و كشاورزي تنها خلاصه اي از خدمات گسترده اين شركت در صنعت آب كشور است و با شعار صداقت، پاك دستي، امانتداري و مشتري مداري به روزهاي بهتر و آبادي و آباداني ميهن اسلامي مي انديشد.

error: