منشور اخلاقی

آب مایه حیات کلام وحی است و ریشه در اعماق باور ما دارد . بر این باور رسالت سقایی بر دوش گرفته ایم تا در تامین، توزیع و انتقال آب برای همه آب بران بکوشیم و همه موجودات را از این مایه حیات بهره مند سازیم و بشکرانه این نعمت الهی برای سرسبزی و خرمی دشت مرکزی ایران، از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

این شرکت انجام تعهدات خود را در رضایت و خوشنودی ارباب رجوع مییابد و همواره بر ارزش های انسانی و الهی تاکید داشته و محورهای زیر را سرلوحه وظایف خویش می پندارد:

  • در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم .
  • خدمتگزاری را عبادت فرض نموده و برای تعبد بیشتر و خالص تر، در ارائه خدماتی مطلوبتر خواهیم کوشید.
  • نظرات ارباب رجوع را ارج می نهیم و بر رعایت آنها در حدود قوانین و ضوابط شرکت تلاش می نمائیم.
  • فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بسترهای تعالی بخش خود و شرکت می دانیم.
  • نظم، آراستگی، وقت شناسی و بکارگیری همه توان فنی و مهندسی خود را برای ارائه خدمت به ارباب رجوع از اصول مسلم و قطعی موفقیت مادی و معنوی خود می دانیم.
  • رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز بقای شرکت تلقی می کنیم.
error: