خط مشی و استراتژی

_

شرکت میراب زاینده رود به عنوان یک شرکت مهندسی در زمینه های آب، ابنیه و ساختمان، راه، تاسیسات و کشاورزی، هدف اخذ رتبه های پیمانکاری از سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و تضمین کیفیت خدمات خود را انتخاب نموده و رئوس خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می دارد.

  • ایجاد و ارتقا فضای کسب و کار
  • انجام به موقع پروژه ها و جلب رضایت کارفرمایان
  • عضویت در مجامع علمی و تخصصی و ارتباط مستمر با آنها
  • اعزام کارشناسان و متخصیصن به دوره های آموزشی
  • افزایش منابع تجهیزاتی و ماشین آلات
  • توسعه فضای کاری
  • پیاده سازی و بهبود سیستم های مدیریت کیفیت و ارتقا سیستم های مکانیزه سازمانی
error: