پروژه ­ها سال شروع و خاتمه
انجام عمليات بهره برداري، نگهداري ، كنترل ايمني و پايداري و خدمات پشتيباني سد و تاسيسات لار 1397-1400
انجام خدمات بهره برداري، نگهداري وحفاظت از تاسيسات خروجي تونل طالقان، سازه مقسم، مخازن، خط لوله انتقال آب شرب طالقان از 1398 تاکنون
انجام خدمات بهره برداري، نگهداري و حفاظت از تاسيسات سد ماملو از 1400 تاکنون
انجام خدمات بهره برداري، نگهداري و كنترل ايمني سدهاي استان كرمانشاه از 1398 تاکنون
انجام عملیات طراحی و مهندسی، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی و تضمین عملکرد اجرای پروژه انتقال آب شرکت فولاد مبارکه از 1395 تاکنون
خرید تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پروژه انتقال تامین آب شرکت فولاد مبارکه از 1395 تاکنون
error: